Centrum Audytu Bezpieczeństwa Sp. z o.o.

+48 881 256 247 | biuro@cab.com.pl

Platforma Cyberbezpieczeństwa

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Zapraszamy do zapoznania się z produktem stworzonym przez Centrum Audytu Bezpieczeństwa Sp. z o.o. – Platformą Cyberbezpieczeństwa. To innowacyjne, polskie rozwiązanie oferujące szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji oraz RODO. Nasz produkt jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz całego sektora prywatnego w celu podnoszenia świadomości pracowników w obszarze cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

cyberbezpieczeństwo

Platforma Cyberbezpieczeństwa

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniach z RODO i cyberbezpieczeństwa na naszej platformie:

N

Dostęp do materiałów szkoleniowych 24/7.

N

Kompleksowa platforma szkoleniowa zgodna z Krajowymi Ramami Interoperacyjności, RODO oraz ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

N

Podniesienie świadomości pracowników w obszarze bezpieczeństwa informacji.

N

Ograniczenie prawdopodobieństwa naruszenia RODO, co przekłada się na mniejsze ryzyko nałożenia wysokich kar administracyjnych na Twoją jednostkę.

N

Automatycznie generowany certyfikat dla każdego uczestnika.

Na naszej platformie każdy uczestnik otrzymuje:

N

Proste w obsłudze moduły szkoleniowe z nielimitowanym dostępem.

N

Testy online.

N

Imienny certyfikat.

N

Wiedzę opartą na konkretnych i jasno opisanych przykładach.

N

Aktualne materiały z zakresu cyberbezpieczeństwa z nielimitowanym dostępem.

N

Pomoc techniczną zapewniającą niezakłócony dostęp do szkoleń.

Skip to content