Centrum Audytu Bezpieczeństwa Sp. z o.o.

+48 881 256 247 | biuro@cab.com.pl

Pozostałe usługi

Audyt i wdrażanie norm ISO

Zadbaj o bezpieczeństwo informacji w Twojej firmie dzięki naszej pomocy we wdrażaniu norm ISO z rodziny 27000 oraz 22301.
N

Niezależna ocena zgodności z normami ISO w formie audytu.

N

Wdrożenie wymaganych procedur i dokumentacji.

N

Wsparcie przy audycie certyfikującym.

Szkolenia BHP

Zapewnij bezpieczeństwo swojej organizacji poprzez nasze kompleksowe szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy, które poszerzą wiedzę oraz pomogą w zdobyciu praktycznych umiejętności, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i poziomu uczestników.

N

Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowników.

N

Indywidualne podejście, aby spełnić wymogi PIP.

N

Niezależna analiza w zakresie BHP oraz wskazanie nieprawidłowości.

N

Zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym.

N

Postępowanie wypadkowe, w tym pomoc w przygotowaniu kompleksowego protokołu powypadkowego oraz rozwiązywanie wątpliwości związanych z ZUS.

Skip to content