Centrum Audytu Bezpieczeństwa Sp. z o.o.

+48 881 256 247 | biuro@cab.com.pl

Hasła są kluczowe!

Tworzenie bezpiecznych haseł jest kluczowym elementem ochrony prywatności i danych w świecie cyfrowym.  Silne hasło stanowi barierę dla potencjalnych ataków, a jego właściwe tworzenie ma istotny wpływ na bezpieczeństwo online. Poniżej przedstawiam przegląd zasad, jak tworzyć bezpieczne hasła:

 1. Długość hasła – zaleca się, aby hasło miało co najmniej 14 znaków. CERT Polska zaleca aby hasło było całym zdaniem, zaś FBI sugeruje aby hasło składało się z kilku losowo wybranych słów. Im dłuższe hasło, tym trudniejsze do złamania.
 2. Zróżnicowanie znaków – wykorzystuj różne rodzaje znaków: duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne (np. !, @, #, $).
 3. Unikatowość hasła – nie używaj tych samych haseł do różnych usług. W przypadku naruszenia jednego konta, unikniesz ryzyka dostępu do innych.
 4. Unikaj łatwych do odgadnięcia słów – unikaj używania łatwo dostępnych informacji, takich jak imiona, daty urodzenia czy słowa związane z Twoim życiem osobistym.
 5. Frazy i akronimy – stwórz hasło z użyciem fraz, skrótów czy akronimów. Wykorzystywanie słów o różnym znaczeniu zwiększa bezpieczeństwo hasła.
 6. Zmiana regularna hasła – zmieniaj hasła regularnie, zwłaszcza do kluczowych kont, takich jak e-mail czy konto bankowe.
 7. Unikaj informacji osobistych w hasłach, takich jak nazwisko czy numer telefonu.
 8. Sprawdzaj hasła na stronach do testowania siły hasła na specjalnych stronach do testowania, aby upewnić się, że jest wystarczająco silne.
 9. Menadżery haseł – rozważ korzystanie z menedżerów haseł, które pomagają w generowaniu silnych haseł i zapamiętywaniu ich.
 10. Unikaj popularnych schematów – nie stosuj popularnych schematów haseł, takich jak “password123” czy “admin123”. To jedne z najczęściej atakowanych haseł.
 11. Nie zapisuj haseł w widocznych miejscach, takich jak notatki na biurku czy pliki na pulpicie.
 12. Rozważ stosowanie weryfikacji dwuetapowej oraz uwierzytelniania dwuskładnikowego – więcej na ten temat przeczytasz we wpisie „Włącz weryfikację dwuetapową” na Platformie Cyberbezpieczeństwa!

Stosowanie się do powyższych zasad zwiększa bezpieczeństwo haseł i ogranicza ryzyko ataków. Pamiętaj jednak, że żadne hasło nie jest absolutnie bezpieczne. Pytanie, ile czasu i jakich narzędzi użyje haker do jego złamania. Regularna aktualizacja i monitorowanie bezpieczeństwa to klucz do bardziej efektywnej ochrony danych online.