Centrum Audytu Bezpieczeństwa Sp. z o.o.

+48 881 256 247 | biuro@cab.com.pl

Kilka słów o Europejskim Dniu Ochrony Danych Osobowych

Przed nami Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. W najbliższych dniach przedstawimy Państwu kilka ciekawych informacji związanych z ochroną danych osobowych. W dzisiejszym wpisie dowiedzą się Państwo dlaczego Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych świętujemy właśnie 28 stycznia.

W 2006 roku Komitet Ministrów Rady Europy postanowił ustanowić 28 stycznia Dniem Ochrony Danych. Obecnie ten dzień jest obchodzony na całym świecie pod nazwą “Privacy Day”. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji nr 108 RE o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych podpisanej w Strasburgu dn. 28 stycznia 1981 r. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Przez ponad 40 lat Konwencja 108 miała wpływ i kształtowała ochronę prywatności i danych nie tylko w Europie, ale także daleko poza nią. Jej zmodernizowana wersja (znana jako Konwencja 108+) odpowiada na coraz większe wyzwania coraz bardziej zglobalizowanego i zdigitalizowanego świata, tworząc przestrzeń dla swobodnego przekazywania danych przy jednoczesnym zachowaniu godności ludzkiej. To sprawia, że Konwencja 108+ stanowi unikalne i uniwersalne narzędzie do harmonizacji prawniczej i zbieżności, które przywraca jednostce pozycję podmiotu, a nie tylko obiektu dedukcji, kontroli i inwigilacji algorytmicznej.

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych jest okazją do podkreślenia znaczenia ochrony prywatności oraz do edukowania społeczeństwa i przedsiębiorstw na temat ich praw i obowiązków związanych z danymi osobowymi. W dniu tym organizowane są różnorodne wydarzenia, seminaria, warsztaty i kampanie informacyjne, mające na celu podniesienie świadomości na temat ochrony danych osobowych.

Działania te wpisują się w szerszy kontekst zmian prawnych i technologicznych, które wpływają na sposób, w jaki dane osobowe są zbierane, przechowywane i przetwarzane w erze cyfrowej. Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych przypomina o konieczności szanowania prywatności jednostek oraz promuje odpowiedzialne i zgodne z przepisami praktyki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Rada Europy promuje inicjatywy i zapewnia spójność działań organizowanych w ramach tego Dnia. Każde państwo czy instytucja krajowa lub międzynarodowa może uczestniczyć w obchodach. Polska włączyła się w organizację Dnia Ochrony Danych Osobowych w roku 2007 r.

Już jutro przeczytają Państwo m.in. o historii ochrony danych osobowych. Zapraszamy!