Centrum Audytu Bezpieczeństwa Sp. z o.o.

+48 881 256 247 | biuro@cab.com.pl

Inspektor Ochrony Danych – kim jest i czym się zajmuje?

Inspektor Ochrony Danych – kim jest i czym się zajmuje?

Inspektor Ochrony Danych

W wielu naszych artykułach czy newsach poruszamy temat Inspektora Ochrony Danych nadszedł czas, aby wyjaśnić kim właściwe jest IOD i czym się zajmuje.

Kto to jest IOD?

IOD – to osoba odpowiedzialna za nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony danych osobowych w organizacji, wspiera administratora danych w realizacji obowiązków wynikających z RODO.  Zgodnie z art. 37 ust. 6 RODO inspektorem ochrony danych może zostać zarówno pracownik administratora lub podmiotu przetwarzającego, jak i osoba spoza grona pracowników ww. podmiotów (outsourcing). Co ciekawe w praktyce niedozwolone jest powołanie na stanowisko IOD takich osób, jak np. kierownik jednostki organizacyjnej, dyrektor szkoły, wójt, prezes lub członek zarządu spółki. Co ważne IOD nie musi być prawnikiem ani informatykiem, powinien jednak posiadać wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, co zapewnią mu szkolenia w których ma obowiązek uczestniczyć.

IOD – obowiązki

Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do obowiązków IOD należy:

  • monitorowanie zgodności: zapewnienie, przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  • konsultacje: udzielanie pomocy i wsparcia w kwestiach związanych z przekazywaniem danych osobowych oraz ich ochroną,
  • ścisła współpraca z organem nadzorczym: inspektor ochrony danych jest łącznikiem między organizacją organem nadzorczym ds. ochrona danych,
  • edukacja i szkolenia: zapewnienie, że pracownicy są świadomi zasad ochrony danych oraz znają aktualne zagrożenia w tym zakresie,
  • monitorowanie incydentów dotyczących danych: reagowanie na incydenty związane z naruszeniem danych osobowych i egzekwowanie środków naprawczych.

Kiedy trzeba wyznaczyć IOD?

Administrator danych lub podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych zawsze, gdy:

  • przetwarzania danych dokonuje organ lub podmiot publiczny,
  • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania danych osobowych, które wymagają regularnego i systematycznego monitorowania,
  • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych.

Kto nie musi wyznaczyć IOD?

Nie każda instytucja musi wyznaczać IOD, są takie, gdzie IOD jest obowiązkowy np. banki, agencje ubezpieczeniowe, firmy ochroniarskie, operatorzy komórkowi i dostawcy Internetu, szpitale, przychodnie lekarskie, natomiast jeśli jesteś lokalnym lekarzem i przetwarzasz dane osobowe swoich pacjentów, prowadzisz małą firmę prawniczą i przetwarzasz dane swoich klientów nie musisz wyznaczać IOD.

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że wybór odpowiedniego kandydata na Inspektora Ochrony Danych jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa danych osobowych. Wyznaczając odpowiednią osobę na tę funkcję, możemy wydatnie zmniejszyć ryzyko działań sprzecznych z RODO w przedsiębiorstwie oraz ewentualnych kar. IOD może także stanowić podporę ADO w codziennych wyzwaniach dotyczących ochrony danych osobowych. Jeżeli nie wiesz kogo powołać na tą funkcję zapoznaj się z naszą ofertą.

Źródło:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, Wyznaczenie i status IOD

Po więcej najświeższych informacji z zakresu ochrony danych osobowych  zapraszamy do zakładki aktualności

~Karolina Nowakowska