Centrum Audytu Bezpieczeństwa Sp. z o.o.

+48 881 256 247 | biuro@cab.com.pl

Audyt bezpieczeństwa informacji

Audyt bezpieczeństwa informacji – dlaczego jest taki ważny?

audyt

W dzisiejszym świecie wszechobecnej cyfryzacji, przedsiębiorstwa znajdują się w stałej walce o ochronę swoich cennych zasobów – danych. Z każdym dniem liczba incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji rośnie, stając się realnym zagrożeniem dla biznesów. W tej sytuacji audyt bezpieczeństwa informacji staje się kluczowym narzędziem, które pozwala firmom zidentyfikować, ocenić i zabezpieczyć swoje systemy przed atakami oraz utratą danych. W niniejszym artykule omówimy, dlaczego audyt bezpieczeństwa informacji jest tak istotny dla przedsiębiorstw oraz w jaki sposób może pozytywnie wpłynąć na ich funkcjonowanie i przyszłość.

Dlaczego dane są tak istotne dla przedsiębiorstwa?

Zanim omówimy znaczenie audytu bezpieczeństwa informacji musimy uświadomić sobie, dlaczego dane są niezbędne do funkcjonowania organizacji.

Dane są nie tylko podstawowym elementem podejmowania decyzji, ale także stanowią fundament dla innowacji i rozwoju. Organizacje wykorzystują dane do analizy trendów rynkowych, doskonalenia produktów i usług, a także do tworzenia personalizowanych doświadczeń dla klientów. Jednakże, równocześnie z ich rosnącym znaczeniem, pojawia się coraz większe zagrożenie związane z ich utratą, kradzieżą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Ataki cybernetyczne, wycieki danych oraz naruszenia prywatności są coraz bardziej powszechne, co podkreśla pilną potrzebę zabezpieczania danych przed intruzami i nieuczciwymi praktykami.

W obliczu tych wyzwań organizacje muszą działać w sposób odpowiedzialny i proaktywny, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo informacji. Oznacza to nie tylko stosowanie zaawansowanych technologii zabezpieczających, ale także budowanie kultury bezpieczeństwa informacji wewnątrz organizacji. Prawidłowe przechowywanie, przetwarzanie i ochrona danych wymagają nieustannego monitorowania, aktualizacji polityk bezpieczeństwa, a także edukacji pracowników.

Czym jest audyt bezpieczeństwa informacji?

Audyt bezpieczeństwa informacji jest szczegółową kontrolą, którą wykonują zewnętrzni specjaliści celem wykrycia luk w zabezpieczeniach, ewentualnych podatności na ataki oraz sprawdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami i polityką bezpieczeństwa firmy. Audyt może, ale nie musi być wykonywany pod wymagania konkretnego standardu czy normy. Każdy audyt kończy się raportem z listą obszarów do poprawy i wskazaniem, które są najbardziej priorytetowe.

Audyt Bezpieczeństwa Informacji regulowany jest normą ISO/IEC 270001, gdzie znajdują się międzynarodowe standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Jakie zagadnienia sprawdza audyt?

Jak wcześniej wspomniano celem audytu jest wykrycie luk w zabezpieczeniach, podatności na ataki oraz sprawdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami i polityką bezpieczeństwa firmy.  Poniżej przykłady obszarów poddanych audytowi:

 • bezpieczeństwo procesów związanych z przepływem informacji, infrastruktury i oprogramowania,
 • bezpieczeństwo informacji w relacjach z dostawcami,
 • bezpieczeństwo systemów informacyjnych,
 • zarządzanie aktywami,
 • zarządzanie ciągłością działania,
 • kontrola dostępu,
 • bezpieczeństwo komunikacji.

Jak identyfikowane są zagrożenia? Dzięki dokładnej analizie infrastruktury IT, audytorzy mogą zidentyfikować słabe punkty w systemach, które mogą być podatne na ataki. To umożliwia przedsiębiorstwom podjęcie odpowiednich działań zaradczych, zapobiegając incydentom związanym z bezpieczeństwem.

Jak sprawdza się zgodność z przepisami? Audytorzy muszą znać obowiązujące przepisy i standardy dotyczące bezpieczeństwa informacji, takie jak ISO 27001, ISO 27002, ISO 27004, ISO 27005, RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) oraz lokalne prawo dotyczące ochrony danych. Audytorzy sprawdzają, czy przedsiębiorstwo posiada odpowiednie polityki i procedury bezpieczeństwa informacji. Oceniają, czy te dokumenty są zgodne z obowiązującymi przepisami i czy są odpowiednio wdrożone i przestrzegane przez pracowników.

Dlaczego audyt jest taki ważny?

Audyt bezpieczeństwa informacji odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym cyfrowym świecie z kilku powodów:

 • ochrona danych – pomaga zapewnić, że poufne dane są odpowiednio chronione przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją czy kradzieżą,
 • zgodność z przepisami i standardami – pomaga organizacjom pozostać zgodnym z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami branżowymi. Niezgodność z tymi przepisami może prowadzić do poważnych kar finansowych,
 • zarządzanie ryzykiem – pozwala organizacjom zidentyfikować i ocenić ryzyko związanego z bezpieczeństwem informacji. Dzięki tej wiedzy przedsiębiorstwo może podjąć świadome decyzje dotyczące zarządzania ryzykiem i unikać potencjalnych strat finansowych czy reputacyjnych,
 • zachowanie zaufania klientów – klienci oczekują, że ich dane osobowe będą bezpieczne i prywatne. Uzyskanie certyfikatu normy ISO pokazuje, że organizacja poważnie podchodzi do ochrony danych klientów, co może przekonać klientów do pozostania lojalnymi,
 • zarządzanie zasobami – pomaga w efektywnym zarządzaniu zasobami IT, identyfikując zbędne lub przestarzałe systemy, co może ograniczyć potencjalne punkty ataku,
 • ciągłe doskonalenie – audyty nie są jednorazowym działaniem. Ciągłe monitorowanie i audytowanie pomagają organizacjom dostosowywać się do zmieniających się zagrożeń i technologii, zapewniając tym samym trwałe bezpieczeństwo danych.

Jakie są korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu?

Audyt pozwala obniżyć koszty działania przedsiębiorstwa – Zdecydowanie tańsze jest przeciwdziałanie takim problemom jak złośliwe oprogramowanie czy wyciek danych niż ich usuwanie. Obniża podatność na ataki poprzez analizę słabości, które można wykorzystać do naruszenia bezpieczeństwa w ochronie danych, a także sprawdza słabe strony obrony poprzez testy penetracyjne.

Test przeprowadzany jest przez eksperta działającego jako „haker”, którego celem jest przeprowadzenie próby naruszenia systemów bezpieczeństwa – włamania się. Testerzy penetracji (pentesterzy) korzystają z najnowszych metod hakowania w celu ujawnienia wszystkich słabych punktów technologii wykorzystywanej w przedsiębiorstwie. W tym: chmury, platform mobilnych i systemów operacyjnych.

Podsumowując, audyt bezpieczeństwa informacji jest fundamentalnym narzędziem w walce z rosnącymi zagrożeniami w dzisiejszym świecie cyfrowym. Działa jak ostra broń, chroniąc przedsiębiorstwo przed atakami, utratą danych oraz utratą zaufania klientów. Inwestycja w audyt bezpieczeństwa informacji nie tylko minimalizuje ryzyko, ale również zwiększa efektywność operacyjną oraz buduje trwałe fundamenty pod przyszły sukces przedsiębiorstwa w dynamicznym, cyfrowym świecie.

Jeśli jesteś zainteresowany profesjonalnym przeprowadzeniem audytu zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy!

Więcej treści związanych z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem znajdziecie w zakładce wiedza.

~Karolina Nowakowska